Call us

Een afspraak maken

Een bezoek aan de dokter kan alleen na afspraak. Voor iedere afspraak wordt 20 minuten ingepland. Dat is voldoende om één vraag of probleem kwaliteitsvol aan te pakken. Als je denkt meer tijd nodig te hebben, vraag dan een dubbele afspraak. We vragen echter om dit zo veel mogelijk te beperken. Er is op een raadpleging ook slechts tijd om één patiënt te behandelen. Als je met meerdere patiënten wil langskomen (b.v. ouder én kind), boek dan meerdere afspraken !

Ongevallen …

Bij kleine ongevallen kan je steeds snel terecht op de praktijk. Bel zeker even, zo ben je zeker dat er een arts aanwezig is op de praktijk en kunnen we een moment afspreken dat je snel gezien kan worden.

Als je toch niet kan komen …

Bel in dat geval de gemaakte afspraak tijdig af. Minstens 12u van tevoren. Als je niet afbelt of te laat, kan de raadpleging aangerekend worden. We helpen liever iemand anders op deze vrijgekomen tijd.

Wanneer komen we aan huis ?

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Op raadpleging zijn er altijd meer en betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling dan thuis. We vragen ook om huisbezoeken voor 10u aan te vragen zodat we deze vlot kunnen inplannen. De huisartsen doen enkel huisbezoeken in Zele.

Telefoon & mail

Telefoons en mails zijn niet de beste middelen om medische problemen op te lossen of medische administratie af te handelen. Voor de meeste problemen moet er immers een lichamelijk onderzoek door de dokter gebeuren. Vragen via mail worden beantwoord van zodra de agenda het toelaat, dit kan geruime tijd duren !

Een goede organisatie :

Meebrengen !
Breng op de raadpleging steeds jouw identiteitskaart (eID) mee. Voor kinderen de kidsID of ISI+ kaart meebrengen graag !

Betalen ?
Je kan bij de artsen contant betalen of via de bankApps op jouw smartphone (Payconiq, Bancontact, KBC, ING, Fortis, …)

Pre-operatief & ECG

Afspraken voor pre-operatieve onderzoeken en/of documenten (o.a. ECG) steeds via het onthaal boeken ! Vaak moet er immers extra tijd voorzien worden voor deze onderzoeken of moet er een (nuchtere) bloedafname gebeuren.

Medicatievoorschriften Attesten & formulieren …

Voorschriften worden steeds op de raadpleging geschreven. Kijk thuis, vóór je raadpleging, jouw voorraad na en vraag steeds voldoende voorschriften !Telefonische vragen naar voorschriften (of via mail), worden steeds geweigerd door de artsen. De beste en snelste manier voor het invullen van attesten en formulieren is tijdens een raadpleging. Vaak hebben we immers tijd en een klinisch onderzoek nodig. Valse attesten of attesten met antedatering worden sowieso geweigerd.

Opleiding

We vinden het belangrijk dat er nieuwe huisartsen, artsen en assistenten worden opgeleid. Zij werken steeds onder supervisie en begeleiding van één van de huisartsen, op die manier kunnen ze de kneepjes van het vak leren. Je kan uiteraard steeds je voorkeur voor je eigen huisarts aangeven bij de onthaalmedewerkers.

Onze praktijk

Lokerenbaan 100 W2
9240 Zele

Bereikbaarheid praktijk


08.00u - 13.00u : 052 52 28 70

• Afspraak maken
• Aanvragen huisbezoek in Zele (voor 10u graag)


13.00u - 18.00u : 0473 37 12 03

• Bij voorkeur online : www.mediteamzele.be
• Dringende afspraken voor de dag zelf
• Dringende huisbezoeken in Zele voor de dag zelf

Wachtdienst

ENKEL VOOR MEDISCHE PROBLEMEN DIE ABSOLUUT NIET KUNNEN WACHTEN TOT DE VOLGENDE WERKDAG


Maandag t.e.m. donderdag (na 18u) 

052 45 67 89


Weekend & feestdagen (ook op vrijdag na 19u) 

Huisartsenwachtpost VeHaMed
Kroonveldlaan 40D
9200 Dendermonde
052 73 01 00
052 45 67 89

Bel 112 voor medische hulp in levensbedreigende situaties

© MediTeam Zele : All rights reserved - Privacy Policy
Website by Flexious
edit afsluiten