Welkom

Welkom op de website van MediTeam Zele. Op onze website vindt u meer informatie over ons team, de werking van onze huisartsenpraktijk, hoe u ons kan bereiken en een afspraak kan maken. Daarnaast vindt u ook informatie betreffende de wachtdienst. 

kort nieuws

coffee community

Griep & Covid vaccins

Griepvaccinaties kan je nog laten toedienen via Griet (onze verpleegkundige) tot 15/12/2023. Covidvaccinaties zijn nog mogelijk via jouw apotheek.

making coffee

Huisarts in opleiding

Vanaf 01/10/2023 hebben we een nieuwe huisarts in opleiding in onze praktijk. Dr. Fien Sapyn komt ons team versterken tot 31/04/2025. Dr. Dhooghe verlaat ons een tijdje om vanaf 01/10/2025 terug te komen als vaste collega huisarts.

brew techniques

Patiëntenstop

Door de toegenomen patiënteninstroom de afgelopen maanden zien we ons opnieuw genoodzaakt een filter in te voeren. Je kan je aanmelden via het onthaal (052 / 52 28 70), zij zullen je dan enkele vragen stellen en de verdere procedure uitleggen.

Praktijkvisie

Wij zijn een groepspraktijk van huisartsen die eerstelijnszorg verlenen aan patiënten uit onze buurt, ongeacht hun politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie.

Wij streven ernaar goede en laagdrempelige zorg te bieden. Dit betekent voor ons zo volledig mogelijke kwalitatieve zorg die wetenschappelijk onderbouwd is, met aandacht voor lichamelijke en psychisch welzijn.

Ook belangrijk is het wederzijds respect en vertrouwen met inbreng van arts én patiënt. De patiënt draagt zelf een verantwoordelijkheid en speelt een actieve rol in zijn eigen gezondheid.

Als opleidingspraktijk zijn we mede verantwoordelijk voor de vorming van toekomstige collega’s.

Wekelijks komen we samen voor een praktijkoverleg. Daarnaast maken we gebruik van een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier waarin uw gegevens bewaard worden. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.

Om de continuïteit van zorg te bewaren zijn wij bereikbaar zowel voor afspraken als voor urgenties. Buiten de openingsuren van de praktijk kan u terecht bij de regionale wachtdienst, waar ook wij deel van uitmaken.


Ive, Griele, Elke, Anthony, Chiara, Arnaut, Fien, Annemie, Griet en Eline