Info

Een afspraak maken

Een bezoek aan de dokter kan alleen na afspraak. Voor iedere afspraak wordt 20 minuten ingepland. Dat is voldoende om één vraag of probleem kwaliteitsvol aan te pakken. Er is op een raadpleging ook slechts tijd om één patiënt te behandelen. Als je met meerdere patiënten wil langskomen (b.v. ouder én kind), boek dan meerdere afspraken!

Wanneer komen we aan huis ?

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Op raadpleging zijn er altijd meer en betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling dan thuis. We vragen ook om huisbezoeken voor 10u aan te vragen zodat we deze vlot kunnen inplannen. De huisartsen doen enkel huisbezoeken in Zele.

Pre-operatief & ECG

Afspraken voor pre-operatieve onderzoeken en/of documenten (o.a. ECG) steeds via het onthaal boeken ! Vaak moet er immers extra tijd voorzien worden voor deze onderzoeken of moet er een (nuchtere) bloedafname gebeuren.

Ongevallen

Bij kleine ongevallen kan je steeds snel terecht op de praktijk. Bel zeker even, zo ben je zeker dat er een arts aanwezig is op de praktijk en kunnen we een moment afspreken dat je snel gezien kan worden.

Telefoon & mail

Telefoons en mails zijn niet de beste middelen om medische problemen op te lossen of medische administratie af te handelen. Voor de meeste problemen moet er immers een lichamelijk onderzoek door de dokter gebeuren. Vragen via mail worden beantwoord van zodra de agenda het toelaat, dit kan geruime tijd duren !

Medicatievoorschrift, attesten & formulieren 

Voorschriften worden steeds op de raadpleging geschreven. Kijk thuis, vóór je raadpleging, jouw voorraad na en vraag steeds voldoende voorschriften !Telefonische vragen naar voorschriften (of via mail), worden steeds geweigerd door de artsen. De beste en snelste manier voor het invullen van attesten en formulieren is tijdens een raadpleging. Vaak hebben we immers tijd en een klinisch onderzoek nodig. Valse attesten of attesten met antedatering worden sowieso geweigerd.

Als je toch niet kan komen ...

Bel in dat geval de gemaakte afspraak tijdig af. Minstens 12u van tevoren. Als je niet afbelt of te laat komt, kan de raadpleging aangerekend worden. We helpen liever iemand anders op deze vrijgekomen tijd.

Een goede organisatie

Meebrengen !
Breng op de raadpleging steeds jouw identiteitskaart (eID) mee. Voor kinderen de kidsID of ISI+ kaart meebrengen graag!

Betalen ?
Je kan bij de artsen contant betalen of via de bankApps op jouw smartphone (Payconiq, Bancontact, KBC, ING, Fortis, …)

Opleiding

We vinden het belangrijk dat er nieuwe huisartsen, artsen en assistenten worden opgeleid. Zij werken steeds onder supervisie en begeleiding van één van de huisartsen, op die manier kunnen ze de kneepjes van het vak leren. Je kan uiteraard steeds je voorkeur voor je eigen huisarts aangeven bij de onthaalmedewerkers