Welkom

Welkom op de website van MediTeam Zele. Op onze website vindt u meer informatie over ons team, de werking van onze huisartsenpraktijk, hoe u ons kan bereiken en een afspraak kan maken. Daarnaast vindt u ook informatie betreffende de wachtdienst. 

kort nieuws

coffee community

Preventieconsult

Met onze praktijk willen we nog meer inzetten op het gezond houden van onze patiënten. We trachten ziekten en hun complicaties te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Klik hier voor meer info.

making coffee

WERKEN LOKERENBAAN

OPGELET !
Er zijn werken aan de gang op de Lokerenbaan. De praktijk is de komende weken met de auto soms moeilijk bereikbaar. Met de fiets en te voet kan je wel steeds door. Kijk op de website van de gemeente Zele voor meer info : klik HIER.

brew techniques

Patiëntenstop

Door de toegenomen patiënteninstroom de afgelopen maanden zien we ons opnieuw genoodzaakt een filter in te voeren. Je kan je aanmelden via het onthaal (052 / 52 28 70), zij zullen je dan enkele vragen stellen en de verdere procedure uitleggen.

child care-icon

Bel-uurtjes artsen

01 juni 2024

Vanaf 1 juni zullen de bel-uurtjes van de huisartsen niet langer actief zijn. Je kan elke werkdag tussen 8u en 12u30 het secretariaat bereiken. De GSM in de namiddag dient enkel voor dringende afspraken en/of huisbezoeken op die dag zelf nog. Het mailadres van de artsen kan gebruikt worden voor korte vragen, doch invullen van documenten of het afleveren van voorschriften vraagt een raadpleging met een klinisch onderzoek.

Praktijkvisie

Wij zijn een groepspraktijk van huisartsen die eerstelijnszorg verlenen aan patiënten uit onze buurt, ongeacht hun politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie.

Wij streven ernaar goede en laagdrempelige zorg te bieden. Dit betekent voor ons zo volledig mogelijke kwalitatieve zorg die wetenschappelijk onderbouwd is, met aandacht voor lichamelijke en psychisch welzijn.

Ook belangrijk is het wederzijds respect en vertrouwen met inbreng van arts én patiënt. De patiënt draagt zelf een verantwoordelijkheid en speelt een actieve rol in zijn eigen gezondheid.

Als opleidingspraktijk zijn we mede verantwoordelijk voor de vorming van toekomstige collega’s.

Wekelijks komen we samen voor een praktijkoverleg. Daarnaast maken we gebruik van een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier waarin uw gegevens bewaard worden. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.

Om de continuïteit van zorg te bewaren zijn wij bereikbaar zowel voor afspraken als voor urgenties. Buiten de openingsuren van de praktijk kan u terecht bij de regionale wachtdienst, waar ook wij deel van uitmaken.


Ive, Griele, Elke, Anthony, Chiara, Arnaut, Fien, Annemie, Griet en Eline